Monatsdacht mit Pfr. Ueli von Känel

Monatsmärit (Foto: Bruno Wyss)
Piano: Miroslav Boyadzhiev
Kontakt: Ueli von Känel
ueli.vonkaenel@kirche-aarberg.ch
079 436 44 67